Kategorier
Blogindlæg

Coronavirus – Henvend dig kun til lægen hvis du tror du skal indlægges

Hvis du hoster og er bange for du har coronavirus, så ring kun til lægen hvis du tror du er så syg så du skal indlægges. Ellers skal du blive derhjemme.

Det er ca. 1,5 måned siden jeg skrev et indlæg, hvor pointen var at vi ikke skulle være bange for at få coronavirus i Danmark. Meget er sket siden, og der sker hver dag en dramatisk ændring i situationen omkring COVID-19 i Danmark.

Vi er nu begyndt at se spredning med SARS-CoV-2 i Danmark, og antallet stiger kraftigt hver dag. Ifølge Coronasmitte.dk er der nu 5.076 danskere der er blevet testet med coronavirus, og ud af disse er der konstateret 864 smittede. I dag kunne vi konstatere det 3. dødsfald hos COVID-19 positiv patient i Danmark.

Ifølge en risikovurdering fra Sundhedsstyrelsen, så forventer Sundhedsstyrelsen at 580.000 danskere bliver smittet med COVID-19 i foråret. Af disse forventes 10% svarende til 58.000 at have kontakt med sundhedsvæsnet, hvor 11.600 danskere vil skulle indlægges. Af de indlagte patienter vil 2.900 være svært syge og have behov for intensiv behandling. Man forventer at mellem 1.680 og 5.600 patienter vil dø af COVID-19, svarende til 0,3-1%.

Det er en alvorlig situation. Det har fået Regeringen til at “lukke Danmark ned” med en lang række tiltag, der vil have store økonomiske konsekvenser efterfølgende. Disse tiltag omfatter skole- og institutionslukninger, hjemsendelse af offentlige ansatte, begrænsninger i offentlig trafik, begrænsninger i besøg fra pårørende på sygehuse, nedlukning af ambulante og elektive aktiviteter på sygehuse og lukning af grænser. Formålet er ikke at forhindre smittespredning i Danmark, fordi det er allerede igang, men derimod at forhale smitten, så den ikke sker på én gang men stille og roligt.

Det forklares godt med nedenstående figur, hvor man ser forskellen mellem at mange smittes på én gang (rød kurve) og at det lykkedes at forhale smitten, så smitten spredes ud over længere tid (blå kurve). Sundhedsvæsnet har jo en vis kapacitet på bl.a. sengepladser, personale, intensivpladser og respiratorier. Formålet er at forhindre at der kommer så mange smittede på én gang så den kapacitet slipper op.

Når Danmark reagerer så kraftigt, så er det fordi situationen i Italien er løbet løbsk, og der berettes om krigslignende tilstand. En tilstand hvor lægerne ikke kan give den behandling der fagligt er indiceret, men groft må sortere patienter fra. I Milano er man for eksempel holdt op med at behandle patienter over 60 år gammel på intensiv afdelinger. Der er simpelthen ikke nok respiratorer.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny retningslinje for behandling af COVID-19, som for patienterne kan opsummeres i nedenstående flowdiagram. Symptomer beskrives som symptomer på øvre luftvejsinfektion som feber, hoste, halssmerter, hovedpine, muskelømhed og dyspnø.

For at undgå en for stor belastning på sundhedsvæsnet, er der allerede ved symptomerne et ansvar hos patienterne selv. De opfordres nemlig til kun at kontakte læge, hvis de ikke kun har milde symptomer. Hvis de ringer til lægen afgør han via telefonen om patienten skal en tur ind på sygehuset til vurdering. Her vurderer sygehuslægen patienten klinisk, og hvorvidt patienten skal indlægges. Hvis patienten skal indlægges, tages typisk en podning for COVID-19. Men hvis patienten skal hjem, tages ikke nogen podning, men patienten sendes hjem i hjemmekarantæne indtil 48 timer efter symptomerne er holdt op.

Jeg har haft min første vagt hvor jeg skulle vurdere patienter, der var mistænkt for at have COVID-19. Der kom virkelig mange patienter, men de fleste var stort set upåvirkede. Efter klinisk lægefaglig vurdering, endte det med at cirka 95% kunne sendes hjem uden videre.

Hvis dette fortsætter, vil der være for mange patienter som bruger de dyrebare ressourcer i det pressede sundhedsvæsen. Husk derfor, at man skal kun ringe til lægen, hvis man mistænker man er så dårlig at man skal indlægges på sygehuset. Ellers skal man blive derhjemme.

Vi har en kommunikationsopgave foran os, at få dette kommunikeret ordentlig ud. Det er afgørende for om vi har kapacitet nok på sygehusene, at vi får sorteret dem fra der ikke er syge nok til at komme på sygehuset. Ellers løber det løbsk, og så ender vi med ikke at kunne behandle dem der faktisk har et behov.

Nogle patienter bliver også skuffede når de kommer på sygehuset, fordi de ikke får endelig svar på om de har coronavirusinfektion eller ej. Vi poder nemlig ikke dem, der ikke skal indlægges. Hvorfor? Fordi det ikke har nogen konsekvens for behandlingen. Uanset om det er en mild coronainfektion eller influenza, skal patienten bare være derhjemme indtil han bliver rask. Det giver derfor ikke mening at bruge dyrebare tests på patienter hvor testresultatet ikke har nogen konsekvens, og hvor vi risikerer ikke at have nok tests til dem, der faktisk har brug for dem.

Det er for tidligt at sige hvor omfattende denne epidemi vil blive i Danmark, og om de tiltag Regeringen har lavet vil virke. Det må vi se om nogle uger, når vi ved mere. Men et budskab vil jeg gerne have ud til alle:

Ring kun til din læge, hvis du mistænker at du er så syg, så du skal indlægges på sygehuset. Ellers bliv hjemme.

På den måde belaster du hverken din egen læge eller sygehusets kapacitet, så alle dem der er meget syge også kan få den rigtige behandling.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar