Kategorier
Blogindlæg

COVID-19 hos geriatriske patienter i Danmark

For de skrøbelige geriatriske patienter kan COVID-19 være livsfarlig. I denne artikel opsummeres nogle af de data vi nu kender omkring COVID-19 hos patienter på 70 år og ældre i Danmark.

For de fleste ser COVID-19 ikke ud til at give svære symptomer, men hos nogle kan det give svær sygdom i mange uger, og i få tilfælde være livsfarlig. De skrøbelige ældre med mange sygdomme, dårligt funktionsniveau og immunforsvar må vi især være bekymret for, fordi de er formentlig en af de patientgrupper som COVID-19 kan være en stor risiko for.

Vi ved i forvejen hvordan svære infektioner kan ramme de ældre patienter. De rammes i forvejen af lungebetændelser og influenza, der kan kræve langvarige indlæggelser og som hos nogle også er livstruende. Derfor er det helt forventelig at COVID-19 også vil true disse patienter i særlig grad.

Statens Serum Institut (SSI) har udgivet en del data omkring COVID-19 patienterne i Danmark, blandt andet i de daglige epidemiologiske overvågningsrapporter. Her findes der også en del information opdelt efter aldersgrupper, og dem vil jeg fokusere på i denne artikel.

Nedenunder kan du blandt andet se en figur, der viser fordelingen af de laboratoriebekræftede tilfælde af COVID-19 vi har set i Danmark. Vi kan se at generelt er der en tendens til at flere kvinder har fået konstateret COVID-19, men også at der især ses mange i de midterste aldersgrupper. Dette kan skyldes mange forskellige ting, herunder hvem der har fået lov til at blive testet, hvor mange personer der findes i den aldersgruppe osv.

Den næste tabel vi kan fokusere på er den nedenstående, hvor vi kan se hvor mange i hver aldersgruppe der er blevet indlagt og hvor mange der har komorbiditeter. Hvor vi før så, at de ældste ikke udgjorde så mange af de laboratoriebekræftede tilfælde, så kan man se at her er der relativt mange der bliver indlagt. Knap 60% af de ældre der er 70 år eller ældre og som har fået konstateret COVID-19 bliver indlagt. Af de indlagte har hele 78% komorbiditeter, hvilket er en kendt risikofaktor for svær sygdom.

Vi kan også kigge nærmere på dem der bliver indlagt på en intensiv afdeling. Her er det ca. 8 % af de laboratoriebekræftede tilfælde på 70 år og ældre, der kommer på en intensiv afdeling. Kigger vi på de indlagte ældre patienter, kom 14 % på en intensiv afdeling.

Vi kan også kigge på gruppen af patienter der døde med COVID-19. Her var der 474 patienter der var 70 år eller ældre der døde med COVID-19. Nu vil der være en del af dem, der aldrig blev indlagt og nogle der aldrig kom på intensiv – af flere grunde, herunder behandlingsniveau. Men vi kan sammenholde det med, at der var 159 patienter i denne aldersgruppe der kom på intensiv og der var totalt 1136 der var indlagte.

Vi mangler stadig mange data om de ældre patienter med COVID-19. Hvad karakteriserer den gruppe som døde med COVID-19? Hvorfor kom nogle af dem ikke på hospitalet? Hvorfor kom de ikke på en intensiv afdeling? Hvilke sygdomme havde de i forvejen? Hvad døde de konkret af? Hvordan var deres sygdomsforløb? Der er nok at tage fat på i forskningen, når det gælder bedre karakterisering af COVID-19 patienterne.

Kilder

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar