Kategorier
Blogindlæg

Hvor stort er mørketallet for COVID-19 i DK?

I næsten en måned har hele samfundet i Danmark været lukket ned. Men hvor mange danskere har egentlig haft COVID-19 i denne periode?

Den 11. marts 2020 besluttede Regeringen at lukke Danmark ned, for at beskytte os mod COVID-19. Frygten var at hvis alle blev smittet på én gang, kunne sundhedsvæsnet ikke følge med. Der ville ikke være respiratorer nok i Danmark, til alle de syge der havde brug for det.

Sundhedsstyrelsen udarbejdede en risikovurdering, hvor man vurderede at vi i Danmark ville se 10% blive smittet med COVID-19 i det der blev kaldt den første bølge. Det svarer til 580.000 danskere, og af disse vurderede man at 58.000 ville have behov for kontakt til sundhedsvæsnet. Heraf ville 20% have moderat til svær COVID-19 og have brug for at blive indlagt, hvor 1 ud 4 ville have behov for intensiv terapi.

Nu er vi nået til den 6. epidemiuge, og i går kunne Statsminister Mette Frederiksen bebude at det nu var på tide langsomt at lukke Danmark op igen. Status er lige nu at vi i Danmark har testet 52.666 patienter, og heraf er der konstateret 5.071 laboratoriebekræftede tilfælde, svarende til knap 10%. Det tal er dog ikke så interessant, fordi det afhænger meget af testmetode, og den har vi skiftet flere gange undervejs de seneste uger.

Aktuelt er der 472 indlagte med COVID-19 på de danske hospitaler, hvoraf de 127 er indlagt på en intensiv afdeling. De tal har været faldende de seneste mange dage, hvilket da også er forklaringen på hvorfor Statsministeren nu tør lukke op igen.

Antallet af indlagte toppede den 1. april, hvor 535 patienter var indlagt med COVID-19 og 146 på en intensiv afdeling. Det er langt fra de henholdsvis 11.600 der i risikovurdering blev forventet indlagt og 2.900 på intensiv afdeling. Det ser altså ud til at nedlukningen af Danmark har været særdeles effektiv til at bremse COVID-19 i Danmark.

Men nu er det på tide at lukke lidt op igen, og her er spørgsmålet hvilken effekt det vil få. Hvor meget stigning i antal indlagte eller antal i respirator vil vi se? Det kan være der stort set ikke sker nogen markant stigning, men det kan også være det eksploderer fra den ene dag til den anden. Desværre vil der være en forsinkelse på op til 14 dage fra vi gør noget, til vi ser effekten på antallet af indlagte.

Et af de tal vi ikke ved så meget om endnu, er det såkaldte mørketal. Altså hvor mange ud i samfundet har haft COVID-19, men er ikke kommet på hospitalet og testet positiv for COVID-19. Hvor mange har nu haft COVID-19, og dermed formentlig vil være immuniseret, så de ikke kan smitte nye? Det vil også have betydning for hvor kraftig effekt oplukningen af Danmark vil have.

Som nævnt ved vi ikke så meget om mørketallet endnu. Dette skyldes at vi i Danmark grundet begrænset testkapacitet, hidtil stort set kun har testet indlæggelseskrævende patienter, hvor testens resultat også havde en klinisk konsekvens. Det er ændret nu, og i Danmark tester vi nu flere og flere.

I den oprindelige risikovurdering fra Sundhedsstyrelsen estimerede man den såkaldte Infection Fatality Rate (IFR) til 0,3-1%, dvs. man regner med 0,3-1% af alle smittede med COVID-19 vil dø af sygdommen. På nuværende tidspunkt er 187 døde af COVID-19 i Danmark, ifølge Coronasmitte.dk. Regner man med at vi i Danmark har haft succes med at holde IFR nede på 0,3%, vil det svare til at det totale antal smittede i Danmark vil være omkring 62.000 danskere. Dette tal er dog enormt usikkert, da det er alt for tidligt at sige noget præcist om IFR for COVID-19 i Danmark.

Et af de eksperimenter der har været, som kunne fortælle lidt om mørketallet, er en analyse af bloddonorer i Danmark. Her tester man konsekvent alle bloddonorer med en antistoftest, der kan vise om man har været smittet eller ej. I Region Hovedstaden testede man 1.000 bloddonorer, der donerede blod 1.-3. april, og her konstaterede man antistoffer hos 2,7%. Testens sensitivitet er 70%, svarende til at 3,5% havde haft COVID-19. Hvis man overfører dette til hele befolkningen i Region Hovedstaden, svarer det til 65.000 borgere der havde haft COVID-19. På det tidspunkt var der i Region Hovedstaden konstateret 917 positive prøver for COVID-19, og derfor estimerede man at mørketallet var 70 gange højere end positivt testede.

Men hvor stort er mørketallet så i Danmark, hvis man skal tage udgangspunkt i bloddonorforsøget? Med en befolkning på 5,8 millioner danskere og et mørketal på 3,5% vil det svare til 203.000 danskere omkring den 1.-3. april. Skal man stole på at mørketallet er 70 gange større end antal positivt testede, vil det i dag svare til 354.970 danskere, der har overstået en COVID-19 infektion.

Dette tal er selvfølgelig meget usikkert, især når man ændrer testkriterier. I de matematiske modeller Statens Serum Institut (SSI) anvender, regner de med at mørketallet er 30-80 gange højere end antal positivt testede. Dette er baseret på undersøgelser i Island og Tyskland. Det svarer i dag til mellem 152.130 og 405.680 danskere, der har overstået en COVID-19 infektion.

Hvor mange danskere der rent faktisk har haft et COVID-19 infektion, ved vi endnu ikke meget om. De mindre restriktive testkriterier i Danmark vil formentlig føre til langt mere viden på dette område de kommende uger.

Kilder

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar