Kategorier
Blogindlæg

Kronisk Træthedssyndrom er ikke en bivirkning til HPV-vaccinen

Som du sikkert har lagt mærke til, diskuteres bivirkninger ved HPV-vaccinen en del for tiden. Dette skyldes ikke mindst, at der i medierne florerer en del historier og myter om at HPV-vaccinen skulle have mange bivirkninger. Det er dog ikke sandt, fordi faktisk har HPV-vaccinen ikke flere bivirkninger end alle de andre vacciner vi har i Børnevaccinationsprogrammet. […]

Som du sikkert har lagt mærke til, diskuteres bivirkninger ved HPV-vaccinen en del for tiden. Dette skyldes ikke mindst, at der i medierne florerer en del historier og myter om at HPV-vaccinen skulle have mange bivirkninger. Det er dog ikke sandt, fordi faktisk har HPV-vaccinen ikke flere bivirkninger end alle de andre vacciner vi har i Børnevaccinationsprogrammet.

Hvilke bivirkninger der er tale om kan du læse i indlægssedlen til vaccinen, som du altid kan finde på denne hjemmeside. De hyppigste af dem er smerte, ubehag, rødme og hævelse omkring indstiksstedet, hovedpine, muskelsmerter, muskelømhed og træthed. Det er mange af de samme bivirkninger vi kender fra de andre vacciner.

Men hvad så med alle de piger vi har hørt om medierne, der er svært syge? Nogle af dem er faktisk så syge, at de ikke kan passe deres skole. Det er svært at sige hvad pigerne fejler, da det jo er en individuel vurdering i forbindelse med en udredning og behandling. Der er formentlig tale om forskellige sygdomme, men en af de sygdomme der har været nævnt er Kronisk Træthedssyndrom.

Hvad er Kronisk Træthedssyndrom?

Kronisk Træthedssyndrom er et syndrom der er kendetegnet ved at man går og er meget træt og tom for energi hele tiden. Så træt at det påvirker ens hverdag og det har stået på i lang tid. Det nytter ikke noget at sove eller hvile sig, og man kan blive svært påvirket i sin hverdag. Syndromet går også hyppigt under navne som CFS eller ME.

Vi kender ikke årsag til at nogen får kronisk træthedssyndrom, men der indgår formentlig flere faktorer. Det er hyppigst unge kvinder der får sygdommen og behandlingsmulighederne er begrænsede. Piger der har kronisk træthedssyndrom vil derfor ofte være i en svær situation, hvor de lever med en slem sygdom og lægerne kan ikke komme med en god årsag eller altid en optimal behandling.

Når piger står i en så svær situation, er det vigtig de bliver taget alvorligt i sundhedsvæsnet og vi giver dem den bedst mulige udredning og behandling. Det er også vigtig at vi konstant forsker i hvad deres lidelse skyldes og i bedre behandlingsmuligheder.

Kan det skyldes HPV-vaccinen?

Når der nu formentlig er flere faktorer der kan give kronisk træthedssyndrom, er det også relevant at stille spørgsmålet: Kan HPV-vaccinen give Kronisk Træthedssyndrom?

Når vi kigger på det enkelte tilfælde, hvor en pige har Kronisk Træthedssyndrom, er det umuligt at sige noget om. Enkelttilfælde kan aldrig sige noget om en årsagssammenhæng. Her er det nødvendigt at lave forskning, der undersøger om der kan være en sammenhæng.

Og her vil jeg meget gerne nævne et nyt stort norsk studie, der netop har undersøgt dette. Studiet et en del af den nationale opfølgning af HPV-vaccinationsprogrammet i Norge, som Folkehelseinstituttet i Norge har lavet.

Du kan også læse hele studiet her, men studiet er et såkaldt registerstudie, hvor forskerne ved at sammenkoble det norske patientregister med det norske vaccinationsregister, kan se om dem der har fået HPV-vaccinen oftere har en sygdom end dem der ikke har fået HPV-vaccinen.

I det norske patientregister kunne forskerne trække data fra 824133 piger og drenge i alderen 10–17 år, der har kronisk træthedssyndrom. I de 6 år som studiet kigger på, var der 176453 piger der har fået tilbudt HPV-vaccinen. Det kunne så sammenligne forekomsten af Kronisk Træthedssyndrom i den gruppe der er vaccineret, med den gruppe der ikke er vaccineret. Og her fandt forskerne ud af at der er IKKE nogen sammenhæng mellem HPV-vaccinen og Kronisk Træthedssyndrom.

Det betyder ikke at de piger der har Kronisk Træthedssyndrom ikke har det slemt, for det har de bestemt. Men det betyder, at der formentlig er en anden årsag, som der skal kigges efter. Det betyder også at man skal ikke frygte at få Kronisk Træthedssyndrom af HPV-vaccinen, fordi det er der ikke noget der tyder på.

Studiet her understreger, hvor vigtigt det er at vi skelner mellem hvad der er formodede bivirkninger og hvad der er bivirkninger der har en sammenhæng med vaccinen. Når så mange vaccineres på én gang, vil nogle tilfældigvis blive syge samtidig med vaccinen — det kan ikke undgås. Derfor er en formodet bivirkning ikke nødvendigvis en bivirkning, men kan skyldes noget helt andet. Også selvom vi ikke ved hvad det andet er. Her må vi sætte vores lid til at videnskabelige studier og Lægemiddelstyrelsernes bivirkningsopfølgningsprogrammer over hele verden, kan se om der faktisk er noget om snakken eller om der er tale om noget andet. For Kronisk Træthedssyndrom er der intet der tyder på, at det er en bivirkning til HPV-vaccinen.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar