Kategorier
Blogindlæg

Mange spørgsmål om de kommende COVID-19 Vacciner

Flere COVID-19 vacciner er på vej og inden for få måneder vil danskerne få dem tilbudt. Det rejser en del spørgsmål, som du kan læse om her.

De to kommende COVID-19 vacciner der lige nu snakkes mest om er den fra Pfizer/BionTech og den fra Moderna. Begge de vacciner er såkaldte mRNA vacciner og de minder meget om hinanden. mRNA vacciner er en nyere form for vacciner og de indeholder mRNA der koder for en del af det såkaldte Spike-protein på SARS-CoV-2, der et et overfladeprotein på SARS-CoV-2. Da mRNA typisk er meget ustabil er de pakket ind i en lipidpartikel der får indholdet frem til værtscellen i kroppen. Her fører mRNA til at kroppens egne celler producerer den del af Spike-proteinen, som gerne som et antigen skulle aktivere vores immunforsvar til at danne antistoffer mod SARS-CoV-2.

Det er vigtigt at understrege at disse vacciner kan ikke give COVID-19. Det er nemlig udelukkende den del af genomet fra virussen der koder for Spikeproteinet der er sat ind i vaccinen, ikke hele genomet. Kroppen kan altså ikke lave hele virussen, og derfor kan du ikke blive inficeret af vaccinen.

Både Pfizer/BionTech og Moderna har været ude i medierne og sagt, at de foreløbige kliniske studier viser at deres vacciner har en effektivitet på knap 95%. Men hvad betyder det egentlig?

Det første der er vigtigt at huske på er, at denne effektivitet er bestemt 1-2 uger efter 2. dosis af vaccinen er givet. Men vi ved ikke om den immunitet mod SARS-CoV-2 er holdbar i længden. Nogle vacciner varer hele livet, men andre kun et år. Ja, faktisk kan vi ikke vide om vaccinen kun er holdbar nogle måneder. Det vil tiden vise.

En anden vigtig ting ved de kliniske studier, er at vaccinen ikke i så høj grad er testet på ældre med mange comorbiditeter og som tager meget medicin. Det er sådan set et generel problem ved testning af meget medicin, at den gruppe bliver fravalgt. Men det betyder altså at vi ikke fuldstændig ved hvor stor effektiviteten er ved denne gruppe. Og da immunforsvaret hos ældre ofte er nedsat, kunne man forestille sig at immunresponset for vaccinen kunne være mindre for denne gruppe. Og det er endda den gruppe patienter som vi helst ville beskytte mod COVID-19.

Kigger man på protokollerne til de kliniske studier, ser man på casedefinitionen for COVID-19, at den kræver man har symptomer. Med andre ord vil deltagerne kun blive testet hvis de har symptomer, og de 95% effektivitet viser altså at vaccinen kan forebygge symptomatiske COVID-19 infektioner. Men det betyder at der er altså ikke kigget på asymptomatiske COVID-19 infektioner og om vaccinen kan beskytte mod disse. Det er vigtigt at sige, at dette er IKKE det samme som at sige at vaccinen blot er symptomlindrende – den forebygger COVID-19 infektioner, men dette er kun vist for symptomatisk COVID-19.

Så bør det også nævnes, at selvom vaccinerne er vist at kunne forebygge symptomatisk COVID-19, er det ikke nødvendigvis det samme som at de kan forebygge moderat COVID-19 sygdom (indlæggelser), svær COVID-19 sygdom (intensivindlagte) eller nedsætte dødeligheden. Det vil tiden også vise.

Til slut bør vi også huske på, at resultaterne fra de kliniske studier i medierne er foreløbige og de er ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift endnu. Det har vi stadig til gode at se, og det bliver spændende at se de endelige resultater.

Der er altså mange ting om effekten vi endnu ikke ved om de kommende vacciner. Men betyder det så man ikke skal vælge at tage vaccinen? Og skal man som ung rask person også tage vaccinen? Det vil være en beslutning man selv skal tage, men selvom jeg er forholdsvis ung og rask, vil jeg vælge at lade mig vaccinere med en COVID-19 vaccine, hvis den er godkendt af lægemiddelmyndigheder som værende en sikker vaccine. Ikke for primært at beskytte mig selv mod COVID-19, da jeg ikke forventer jeg vil blive svært syg. Men mere for at beskytte de ældre svækkede personer, som ikke kan tåle at få COVID-19.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: