Kategorier
Blogindlæg

Nu skal der massetestes i Danmark for COVID-19

Mens Danmark genåbnes indføres omfattende tests af Danmark for COVID-19, også selvom de ikke har symptomer.

Hvide telte er blevet opsat rundt omkring i landet, uden at det fremgik klart hvad de skulle bruges til. Sundhedsmyndighederne var tavse omkring formålet med teltene. Men nu er Sundhedsstyrelsen kommet med nye retningslinjer der indfører omfattende test for COVID-19 blandt danskerne, også selvom de ikke har symptomer på COVID-19.

En af de mest opsigtsvækkende ændringer er, at ALLE patienter der er indlagt mere end et døgn nu skal testes. Uanset om de har symptomer på COVID-19 eller ej. Det synes jeg er rigtig godt, og jeg har selv talt for det i længere tid, fordi vi har set mange eksempler på patienter uden de typiske symptomer, men som så senere podes positiv for COVID-19. Nu får vi et bedre billede af disse patienter.

Der lægges også op til at teste alle med COVID-19, det vil sige også med milde symptomer på COVID-19. Der sættes dog særlig fokus på dem der er i særlig risiko eller bor sammen med en person i særlig risiko eller måske har svært ved at kunne isolere sig selv. For at kunne blive henvist til test skal man ringe til sin praktiserende læge. Ellers fortsætter muligheden som ansat i sundhedsvæsnet at blive testet, efter aftale med ens personaleleder.

Endelig vil man snart teste nære kontakter til en person som er positiv for COVID-19. Man vil også teste alt personale og beboere på institutioner, hvor der har været et tilfælde af COVID-19. Det sker for at forsøge at smitteopspore personer og forhindre yderligere smitte.

Samlet set vil man teste følgende personer:

  • Patienter med lette luftvejssymptomer direkte til test for SARS-CoV-2
  • Medarbejder i sundheds- og ældresektor med lette luftsvejssymptomer direkte til test for SARS-CoV2
  • Patienter med moderate til alvorlige luftvejssymptomer til vurdering og test
  • Asymptomatiske beboere og frontpersonale på institutioner ved smittetilfælde hos personale og/eller beboer/indsats
  • Patienter med forventet indlæggelse på sygehus > 24 timer, uanset årsag til indlæggelse
  • Patienter der – uanset årsag – skal have foretaget særlige producerer eller undersøgelse i speciallægepraksis, tandlægeklinik og ved ambulante forløb på sygehus
  • Nære kontakter til person med bekræftet COVID-19 på dag 4, 6 og 8 efter kontakt

Når disse initiativer er fuldt implementeret forventer man at teste 27.000 danskere dagligt. Herudover forventer man senere at teste 15.000 rutinemæssigt, såsom medarbejdere i sundhedsvæsnet, på institutioner osv. Det er faktisk lidt vildt at tænke på.

Det positive ved denne omfattende teststrategi er at vi får en masse viden, og det bliver mere sikkert og effektivt at genåbne Danmark. På nuværende tidspunkt er der testet over 100.000 i Danmark, og her har vi set 7.695 laboratoriebekræftede tilfælde svarende til 7,6%. Med den nye teststrategi vil det tal vokse eksplosivt, mens andelen af positive tests formentlig vil falde meget.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar