Kategorier
Blogindlæg

Er det rimeligt, at læger kan blive retsforfulgt for arbejdsmæssige fejl?

Sådan spørger Radio24syv på Twitter i forbindelse med omtalen af Svendborgsagen og #detkuhaværetmig kampagnen. Men spørgsmålet har ikke noget med sagen at gøre.

Da Radio24syv for nyligt bragte et indslag om #detkuhaværetmig kampagnen, stillede de et spørgsmål på Twitter, som fordrejer sagen i en vinkel, der ikke har noget med sagen at gøre. Spørgsmålet lyder: “Er det rimeligt, at læger kan blive retsforfulgt for arbejdsmæssige fejl?

Men her har Radio24syv misforstået hvad #detkuhaværetmig kampagnen handler om. Når 4000 læger går ud og markerer sig, er det ikke fordi de mener at der ikke skal kunne gribes ind overfor fejl. Det er ikke fordi de mener at læger ikke skal kunne straffes.

Sagen handler snarere om hvorvidt straffen i Svendborgsagen står mål med den fejl der er begået. I sagen gav en yngre læge en muntlig ordination til en sygeplejerske om at der skulle måles blodsukker. Ordinationen blev aldrig udført og derfor blev lægen tiltalt og dømt i Østre Landsret for grov pligtforsømmelse. Det gjorde hun fordi hun ikke have journalført ordinationen, og fordi hun ikke havde fulgt op på hvorvidt ordinationen var blevet udført.

Den fejl lægen har begået – altså ikke at journalføre en mundtlig ordination og ikke at følge op på ordinationen – kan rigtig mange læger se sig selv begå hver eneste dag. Det er ikke usædvanligt at der gives mundtlige ordinationer, når der er travlhed. Og ind imellem er der travlhed på akutmodtagelser, når der for eksempel kommer mange patienter på én gang. Her er det nødvendigt at lægen kan have tillid til at ordinationerne bliver udført – også selvom de ikke endnu er nedfældet på skrift.

Da risikoen for at begå denne fejl klart er til stede, virker det uretfærdigt at lægen fra Svendborg straffes så relativt hårdt. En fejl som denne burde have været håndteret ved at afdelingen sammen fandt ud af hvordan de fremover kunne undgå den type fejl.

Pointen er derfor ikke at læger ikke skal kunne retsforfølges eller straffes. Fordi hvis en læge for eksempel gentagne gange laver en fejl, som det er muligt at undgå, så skal denne læge selvfølgelig klart kunne straffes. Men hvis der er tale om en enkelt fejl, der er vanskeligt at undgå, bør der ikke være tale om en straf, men derimod en snak om hvordan risikoen for fejlen fremover kan minimeres.

Så svaret til Radio24syv: Ja, læger skal kunne retsforfølges. Men loven er for stram, hvis en læge får idømt en straf for en fejl, som Svendborglægen begik.

Opdatering 13/10: Radio24syv har nu valgt at slette tweetet der blev bragt den 11/10.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar