Kategorier
Blogindlæg

Socialdemokraternes tjenestepligt for læger er en dårlig ide

For at løse problemerne med lægemangel, vil Socialdemokraterne tvinge unge læger ud i yderområderne i en tjenestepligt. Det er en dårlig ide.

Når lægestuderende er færdig med seks års lægestudie, skal de bagefter ud i et års KBU, som er navnet for det man i gamle dage kaldte for turnus. Det foregår ved lodtrækning, så hvis den lægestuderende trækker et højt nummer, er det ikke ualmindeligt at skulle flytte langt væk fra deres bopæl. Det kunne for eksempel være at den studerende er uddannet på Københavns Universitet, og nu skal flytte til Nordjylland under deres KBU. Hvis man som læge allerede har stiftet familie, kan det være at børnene skal skifte skole eller børnehave, eller partneren måske finde nyt arbejde. Alternativt er at pendle meget langt hver dag.

Sådan har det været i mange år, og det er der sådan set heller ikke noget galt med. Det er jo en del af uddannelsen for at kunne være selvstændig som læge. Men nu har Socialdemokraterne foreslået at indføre endnu et tvangsophold for læger. I deres forslag skriver de:

Alle nyuddannede læger skal have pligt til at arbejde et halvt år i en lægepraksis i et område med lægemangel. Det skal ske umiddelbart efter, han eller hun har gennemført Klinisk Basisuddannelse og opnået selvstændigt virke.

Sundhedspolitik – tid til omsorg s. 15

Formålet er at skaffe flere læger ude i almen praksis, til de mange danskere der ikke har en læge, fordi der er lægemangel. En lægemangel der er kommet fordi politikerne i mange år har sovet i timen, og ikke lyttet til prognoserne der sagde at der ville komme akut lægemangel.

Men forslaget er en dårlig ide på så mange måder:

  1. Tvang fører aldrig noget godt med sig
  2. Forslaget forsinker uddannelsen af flere speciallæger i Almen medicin, som er det vi i virkeligheden har brug for flere af
  3. Det er ikke rimeligt for de yngre læger de skal tvangsplaceres endnu engang efter deres KBU – ikke mindst af hensyn til deres familier
  4. Det er ikke rimeligt overfor danskerne at de skal have en nyuddannet læge, der skifter hvert halve år
  5. Det er at nedgøre speciallæger i almen medicin at tro at en nyuddannet læge kan det samme
  6. Forslaget kan give et dårligt indtryk af almen praksis og skræmme yngre læger fra at vælge almen medicin
  7. Tjenestepligten er ikke koblet med uddannelse og supervision ligesom KBU’en

Lad os lige prøve at se nærmere på dem.

#1Tvang fører aldrig noget godt med sig

Nu kalder Socialdemokraterne forslaget for en “pligt”, men det er jo bare politikersprog for “tvang”. De unge læger bliver jo tvunget til at flytte et helt nyt sted hen i landet, i et job de ikke ønsker. Lige efter de allerede har gjort det i forbindelse med KBU’en.

Vi har dårligere erfaringer med tvang i andre politiske forslag. For eksempel kan vi huske tilbage til 6 årsreglen, der netop er blevet afskaffet. Den startede med en 4 års regel, der senere blev udvidet til en 5 års regel, så til en 6 års regel og til slut blev den afskaffet fordi den ikke virkede.

Tvang er ikke en god ting generelt, og jeg synes politikerne skulle øge incitamenterne noget mere for at blive læge i almen praksis, fremfor at bruge tvang.

#2 Forslaget forsinker uddannelsen af flere speciallæger i Almen medicin, som er det vi i virkeligheden har brug for flere af

Det er ikke flere yngre læger vi har brug for i almen praksis. Det er flere speciallæger i almen medicin – altså dem der selv kan sætte sig ned med sin egen praksis. For at blive speciallæge i almen medicin, skal man efter sit KBU ophold først have et halvt års introstilling og efterfølgende 4,5 års hoveduddannelsesstilling. Det vil altså tage 5 år at få uddannet en ny speciallæge i almen medicin.

Men hvis socialdemokraternes forslag bliver vedtaget, så vil det tage et halvt år længere, før vi vil have en ny speciallæge. Forslaget vil med andre ord gøre, at det tager længere tid før vi får nogle flere af de læger vi faktisk har brug for.

#3 Det er ikke rimeligt for de yngre læger de skal tvangsplaceres endnu engang efter deres KBU – ikke mindst af hensyn til deres familier

En del af de unge læger er allerede igang med at stifte familier, og har små børn, når de er færdige med deres KBU ophold. De børn skal måske skifte skole eller børnehave endnu engang, hvis socialdemokraternes forslag bliver vedtaget. Børnene vil altså skulle skifte skole eller børnehave to gange inden for få år.

Er det rimeligt? Det synes jeg ikke.

#4 Det er ikke rimeligt overfor danskerne at de skal have en nyuddannet læge, der skifter hvert halve år

Så kan man også spørge om det er rimeligt overfor danskerne, at man i stedet for at give dem en uddannet speciallæge i almen medicin som familielæge, at man så vil give dem en nyuddannet læge der slet ikke har den samme erfaring. En læge der skiftes ud hvert halve år.

Er det rimeligt? Det synes jeg ikke.

#5 Det er at nedgøre speciallæger i almen medicin at tro at en nyuddannet læge kan det samme

At Socialdemokraterne tror, at man bare kan erstatte speciallæger i almen medicin med en nyuddannet læge, synes jeg ikke bare er naiv, men det er også nedværdigende overfor speciallægerne i almen medicin. Det kræver faktisk en bred viden, før man kan sætte sig ned i sin egen praksis, og behandle alverdens sygdomme. Helt alene.

#6 Forslaget kan give et dårligt indtryk af almen praksis og skræmme yngre læger fra at vælge almen medicin

Jeg er også bange for at forslaget fra Socialdemokraterne vil have en negativ effekt, i forhold til at tiltrække nye læger til specialet Almen medicin. Pludselig bliver Almen medicin jo specialet som man “bliver tvunget til”. Det sælger ikke specialet særlig godt.

Konsekvensen kan blive at det bliver endnu sværere at besætte hoveduddannelsesstillingerne til almen medicin, og at vi derfor får endnu sværere ved at uddanne nye speciallæger.

#7 Tjenestepligten er ikke koblet med uddannelse og supervision ligesom KBU’en

Under KBU opholdet bliver man også tvunget ud i nogle stillinger. Sådan har det været i mange år. Men opholdet er koblet med uddannelse og man er sikret supervision. Socialdemokraternes forslag indeholder intet om, at de unge læger samtidig vil blive sikret supervision og uddannelse. Der er jo ikke tale om en uddannelsesstilling, men en tvangsstilling. Det er et problem.

Hvis man ville have flere af de unge læger ud i almen praksis, kunne man derimod forlænge KBU opholdet med 6 måneder i almen praksis, så KBU’ens længde bliver 1,5 år som i gamle dage, hvor man kaldte det for turnus. Dermed ville lægerne stadig være sikret uddannelse og supervision.

Står læger i gæld til samfundet?

Nogle argumenterer for, at det er rimeligt når lægerne nu har fået en lang uddannelse, at de så også bare flytter hen hvor det passer Socialdemokraterne. Men hvorfor egentlig det? Det er jo ikke et krav vi stiller til alle de andre der har fået betalt en universitetsuddannelse, der er næsten lige så lang. Eller andre uddannelser generelt, som i Danmark jo heldigvis er gratis at tage. Hvad bliver det næste så? Skal vi også flytte sygeplejersker hen hvor der mangler, fordi de har fået en uddannelse?

Generelt synes jeg også det er en uhensigtsmæssig formulering, at lægerne har “fået en uddannelse”. Nej, de har “taget en uddannelse”. Det er folketingspolitikerne der har “fået” en plads i Folketinget af vælgerne.

Socialdemokraternes forslag har efter min mening derfor ingen gang på jord. Det er et urimeligt forslag både overfor de unge læger og overfor danskerne. I stedet burde de gøre mere for at få flere speciallæger i almen medicin. Fordi det er det vi faktisk mangler flere af.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

Skriv en kommentar