Kategorier
Blogindlæg

To år med Medicinsk Cannabis – Er vi kommet videre?

Januar 2018 trådte en forsøgsordning med Medicinsk Cannabis i kraft, og vi er nu halvvejs i forsøgsordningen. Men er vi overhovedet kommet videre.

Da politikerne for to år siden vedtog forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis, satte de noget af et eksperiment igang. Nu skulle patienterne behandles med produkter med medicinske egenskaber, uden at produkterne opfylder de skrappe krav, vi normalt stiller til lægemidler.

Lægerne var skeptiske. Ved godkendelsen af Medicinsk Cannabis, stilles der nemlig ikke krav til dokumentation for hverken virkning eller sikkerhed. Og så manglede vi meget viden omkring udskrivning af Medicinsk Cannabis, som lægerne normalt har tilgængeligt for lægemidler. Dette blev illustreret ved den vejledning som Lægemiddelstyrelsen udgav på området.

Oplægget fra Lægeforeningen var derfor, da vi endnu ikke har tilstrækkelig viden på området, at forsøgsordningen blev lavet som en forskningsbaseret ordning. En ordning hvor patienterne fik udskrevet Medicinsk Cannabis, hvis de tilmeldte sig et klinisk forsøg, hvor de samtidig blev fulgt og der blev indsamlet data som kunne gøre os klogere på virkningen og sikkerheden ved Medicinsk Cannabis. Den ordning valgte politikerne ikke at tilslutte sig.

Jeg har siden vedtagelsen ultimo 2017 fulgt med i debatten omkring Medicinsk Cannabis, og har flere gange skrevet nogle artikler med opdateringer om forsøgsordningen. Lige fra godkendelsen af de første produkter, en status på om man må køre bil når man får Medicinsk Cannabis, samt opdateringer to måneder og et år efter forsøgsordningen trådte i kraft. Nu er der gået to år, og det er på tide at få et overblik over hvor langt vi så er kommet.

Ikke flere produkter er kommet på markedet

Lad os først lige tage et kig på de Medicinsk Cannabis producenter og produkter der er kommet. Da jeg skrev en opdatering et år efter forsøgsordningen, havde to producenter lanceret i alt tre produkter hver. CannGros Aps havde lanceret Bedica CannGros, Bediol CannGros og Bedrocan CannGros. Stenocare A/S havde lanceret 1:1 Drops Stenocare, CBD Drops Stenocare og THC Drops Stenocare.

Siden har Stenocare trukket sine produkter væk fra markedet. Ifølge deres hjemmeside skyldes det, at deres leverandør har en sag kørende med de Canadiske myndigheder.

Årsagen er, at leverandøren af produkterne har en igangværende sag med de Canadiske myndigheder, fordi de har anvendt dyrkningsrum til cannabisplanterne, som ikke havde fået endelig godkendelse til at blive anvendt.

Meddelelse på Stenocare.dk

CannGros har stadig de produkter tilgængelig som de havde godkendt sidste år. Alle produkterne koster ifølge Medicinpriser.dk 785,60 kroner pr. pakning, hvilket er en lille prisstigning i forhold til sidste år.

Den 15. november 2019 kom en tredje producent også på banen med et Medicinsk Cannabis produkt. Det drejer sig om fynske Aurora Nordic Cannabis der har fået godkendt mellemproduktet “Sedamen Aurora Nordic Cannabis”. Det skulle indeholde 5 mg THC og under 0,2 mg CBD. Der er tale om bløde kapsler, og derfor en ny produktform på markedet. Der fremgår endnu ikke nogen pris af Medicinpriser.dk for disse og produktet fremgår endnu ikke af Promedicin.

Flere producenter er kommet på banen

Lægemiddelstyrelsen har efterhånden en lang liste med mellemproduktfremstillere. Sidste år havde kun 4 producenter fået tilladelse, 8 ansøgninger der ikke var færdigbehandlet og 1 der havde trukket sin ansøgning tilbage.

Nu har 5 mellemproduktfremstillere fået tilladelse, 6 er endnu ikke færdigbehandlet, 7 har trukket ansøgningen tilbage og 1 ansøgning er blevet afvist. Den nye godkendte mellemproduktfremstiller er Schroll Medical ApS.

Der er også virksomheder der nu er godkendt som Cannabisbulkfremstiller. Her har Aurora Nordic Cannabis, Canopy Growth Denmark (tidligere Spectrum Cannabis Danmark) og Schroll Medical fået tilladelsen. Tre ansøgninger er stadig under behandling og en har fået afvist ansøgningen.

Endelig findes der også en liste med producenter der har fået tilladelse til at dyrke og håndtere medicinsk cannabis. Her har 40 fået tilladelse, 5 ansøgninger er igang, 9 har fået afslag og 5 har trukket ansøgningen tilbage.

Anvendelse af Forsøgsordningen er stagneret

Sundhedsdatastyrelsen monitorerer hvor meget Medicinsk Cannabis bliver udskrevet ved Forsøgsordningen. Den seneste opgørelse er fra 2. kvartal af 2019.

Denne viser at både antallet af personer og antallet af recepter der er udskrevet på Medicinsk Cannabis via Forsøgsordningen er stagneret fra 1. kvartal til 2. kvartal 2019.

Det kan der sikkert være flere grunde til. Et bud kan være prisen, idet de produkter der udskrives via Medicinsk Cannabis fortsat er relativt højt, på trods af at politikerne nu har etableret en tilskudsordning.

Et andet bud kan være at mange læger fortsat tøver med at udskrive Medicinsk Cannabis på det sparsomme grundlag vi har pt., og forsøgsordningen har intet gjort for at gøre dette grundlag bedre. Derfor kan vi være ved at se toppen af de læger der vil udskrive på det eksisterende grundlag. Der er nu 323 læger der udskriver Medicinsk Cannabis via forsøgsordningen indtil 2. kvartal 2019.

Det bliver spændende at se den næste opgørelse over 3. kvartal, som snart må være på trapperne.

Ny guideline fra NICE

Som noget nyt er der nu kommet en guideline fra NICE vedrørende Medicinsk Cannabis. Denne guideline anbefaler at man kun anvender Medicinsk Cannabis i et begrænset omfang, med mindre det sker som et led i et klinisk studie.

Peter Leutscher der repræsenterer Klinisk Cannabis Forum har til Sundhedspolitisk Tidsskrift udtalt, at han mener de nye NICE guidelines stemmer meget godt overens med den behandlingsstrategi vi bør følge i Danmark.

Han fortæller også at det ærgrer ham, at der fra starten af ikke blev lavet et redskab til systematisk indsamling af data fra forsøgsordningen. Det er jeg fuldstændig enig i og det stemmer også meget godt overens med Lægeforeningens forslag til at begynde med.

Er vi kommet videre?

Når jeg kigger tilbage på de sidste to år, er jeg endnu ikke blevet meget klogere på Medicinsk Cannabis. Vi har ikke fået tilvejebragt mere viden om virkning og sikkerhed, og der findes stadig ikke den information tilgængelig som lægerne har brug for, for at kunne udskrive det.

Det bør dog nævnes, at der er i Danmark igangsat nogle kliniske studier af anvendelsen af Medicinsk Cannabis, som vi endnu ikke har resultaterne fra, men det bliver spændende at se dem når de kommer.

Forsøgsordningen skal evalueres i starten af 2020. Sundhedsminister Magnus Heunicke har meldt ud, at han er klar til at forlænge forsøgsordningen. Specielt fordi det er svært at evaluere noget som helst, når der ikke rigtig er kommet gang i produktionen i Danmark.

Jeg synes det ville være fint at forlænge forsøgsordningen, hvis man samtidig fik etableret det system til at indsamle data fra forsøgsordningen, som skulle gøre os klogere og gøre at når forsøgsordningen er forbi er vi ikke i tvivl om hverken virkning eller sikkerhed. Samtidig bør vi indføre et krav om at patienterne skulle indvilge i et eksperiment, for at kunne få udskrevet Medicinsk Cannabis. Dels for at sikre at det juridiske ansvar er på plads og patienterne er tilstrækkeligt informeret om den manglende viden vi har på området, samt at der vil blive indsamlet data til evaluering af forsøgsordningen.

Af Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger på Medicinske Sygdomme, SHS. FTR for YL på Sygehus Sønderjylland.

3 kommentarer til “To år med Medicinsk Cannabis – Er vi kommet videre?”

Kære Andreas . Stødte lige på din blog. Jeg mener at det er fornuftigt at man ikke satte et stort apparat igang på indsamling af viden fra start, idet vi simpelthen ikke har haft produkter til at samle viden fra. Det ville have været spild af penge.
Men til gengæld skal det apparat opbygges nu, da det vil være grundlaget for alt videre forskning i medicinsk cannabis og at vi kommer nærmere, hvilke indholdstoffer (i kombination?) fra cannabisplanten, som er mest effektiv til specifikke sygdomme.
Aldrig nogensinde har vi før haft en så unik situation for at indsamle data og forske videre på flere sygdomme på én gang med én kilde som udgangspunkt. Hvis ikke man fra staten foretager denne investering nu, så mister vi vigtig og dyrbar forskningsdata.

Hej Rikke.

Set i bakspejlets lys har du sikkert ret i at der ikke ville komme meget viden fra forskellige produkter, når så få var godkendt, hvis vi havde et system til at indsamle data. Alligevel er det ærgerligt at vi ved så lidt om de, vel lidt over 1000 patienter, som nu har deltaget i forsøgsordningen. Vi er fuldstændig enig i at vi nu må investere i et system til indsamling af data fremover.

Jeg kunne også ønske mig, at patienterne skulle indvilge i at deltage i et eksperiment, for at kunne få medicinsk cannabis. Lige som det sker for andet forsøgsmedicin, og dels for at det juridiske ansvar er på plads og patienterne er tilstrækkelig informeret om den manglende viden på området, og at deres data kommer til at indgå i en vidensindsamling.

Hvis politikerne igen vælger at skøjte over de ting, ser jeg ikke så meget fremtid eller mening i forsøgsordningen.

Svar

Enig. Der er ingen grund til en forlængelse, hvis det eneste der sker er, at der kommer flere produkter. Det løser kun et prisproblem. Og det tror jeg samtlige interessenter – producenter, forskere, læger og patientorganisationer, er enig i.

Skriv en kommentar