Når en patient kommer ind på sygehuset måles der automatisk et blodtryk, og dette er ofte forhøjet. Det er ikke ualmindeligt at vi ser et systolisk blodtryk oppe på 170-190 stykker. Det store spørgsmål er så: Skal vi øge patienten i blodtryksmedicin eller skal vi overlade det til egen læge efter udskrivelsen?

Det spørgsmål har en gruppe forskere kigget på, i et nyt interessant studie, der også er blevet omtalt på JournalWatch. Konklusionen på studiet er at udgangspunktet er at vi på sygehuset skal holde fingrene fra patienternes blodtryksmedicin, og i stedet overlade det til egen læge, ved at kommunikere vores observationer i epikrisen.

Studiet var et retrospektivt kohorte studie, hvor man observerede 4056 ældre patienter med hypertension, som ikke var indlagt af kardielle årsager. Man sammenlignede så de patienter som under indlæggelsen fik intensiveret deres antihypertensiva med dem der ikke gjorde.

Det viste sig at dem der havde fået intensiveret deres antihypertensiva under indlæggelsen ikke fik færre kardielle events eller bedre blodtrykskontrol 1 år efter udskrivelsen. Til gengæld var der øget risiko for genindlæggelse og bivirkninger 30 dage efter.

Among older adults hospitalized for noncardiac conditions, prescription of intensified antihypertensives at discharge was not associated with reduced cardiac events or improved BP control within 1 year but was associated with an increased risk of readmission and serious adverse events within 30 days.

Med andre ord går det altså patienterne bedre, hvis vi på sygehuset ikke blander os for meget i blodtryksmedicinen, men overlader det til egen læge.

Kilde: Anderson TS, Jing B, Auerbach A, et al. Clinical Outcomes After Intensifying Antihypertensive Medication Regimens Among Older Adults at Hospital Discharge. JAMA Intern Med. Published online August 19, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.3007

Published by Andreas Andersen

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark. TR for Yngre Læger.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *